“Fall in love with You” – T&Cs

 1. 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία Nicosia Mall Management (NMM) Limited με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 2 Madrid Street, Nicosia 2306 (η “Εταιρεία”) Company διοργανώνει διαγωνισμό με όνομα «Fall in love with You» (ο “Διαγωνισμός”) ο οποίος θα διεξαχθεί στο Nicosia Mall, από τις 22/10/2022 μέχρι τις 6/11/2022.

 • • Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (οι«Όροι και Προϋποθέσεις»)είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών/τριών.
 1. 2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
  • • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό όσοι/ες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) οι υπάλληλοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (γ) οι εργαζόμενοι/ες της διαφημιστικής εταιρείας DE.LE.MA Communication Ltd.
  • • Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες υποβάλει συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τον/την αποκλείσει. Εάν η ιδιότητα του προσώπου αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να απαιτήσει επιστροφή του δώρου.
 2. 3. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
  • • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται απο το Nicosia Mall με τον πιο κάτω τρόπο:
  • • Φωτογραφίση απο επαγγελματία φωτογράφο μπροστά στο σκηνικό – εξώφυλλο της MadameFigaro που βρίσκεται στο ισόγειο του Nicosia Mall
  • • Aνεβάζεις τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με το hashtag το #FallinlovewithYouatNMbyMF
 3. 4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών/τριών
 4. 5. Στο τέλος του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση με όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες που ακολούθησαν τα πιο πάνω βήματα, όπου θα αναδειχθούν οι νικητές/ήτριες
 5. 6. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο οι συμμετοχές που υποβάλλονται σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα/ουσα που παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ανέντιμη ή απαράδεχτη συμπεριφορά.
 6. 7. Τα δώρα είναι:
 • • Συμμετοχή σε φωτογράφηση μόδας που θα δημοσιευτεί στο τεύχους Δεκεμβρίου της Madame Figaro
 • • Πλούσια δώρα από καταστήματα μόδας στο Nicosia Mall.
 1. 8. Διάρκεια του Διαγωνισμού
  • • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 22/10/2022, ώρα 15:00 μέχρι και τις 06/11/2022, ώρα 23:00. Οποιαδήποτε υποβολή συμμετοχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού είναι άκυρη.
 2. 9. Ενημέρωση για την κατακύρωση
  • • Ο/Η νικητής/ήτρια θα ειδοποιηθεί εντός [3] ημερολογιακών ημερών μετά την κλήρωση με μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δώσει στην Εταιρεία κατά την υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
  • • Με την ειδοποίηση αυτή, θα δοθούν επίσης περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το δώρο καθώς και για τη διαδικασία για παραλαβή και χρήση του.
  • • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον/τη νικητή/ήτρια εντός του χρονικού διαστήματος [3…] ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του/της για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που ο/η νικητής/ήτρια καθυστερήσει ή δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του/της εντός της πιο πάνω προθεσμίας, αυτός/ή χάνει οριστικά το δικαίωμά του/της επί του δώρου και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής άλλου/ης τυχερού νικητή/ήτριας, μέσα από τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί με τον/την 1ο/1η επιλαχόντα/ούσα, ο/η οποίος/α πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε [3….] ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να παραδοθεί το δώρο σε έναν/μια νικητή/ήτρια.
  • • Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα, και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.
 3. 10. Ευθύνη
  • • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος που βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου της.
 4. 11. Δημοσιότητα
  • • Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.nicosiamall.com.
 5. 12. Προσωπικά Δεδομένα
  • • Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που συλλέγονται για την υποβολή της συμμετοχής στον διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο www.nicosiamall.com/privacy-policy.
  • • Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση του δώρου να ζητήσει από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε δικαιούχο δώρου οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου ή για τη διαδικασία του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία, θα παραχωρηθούν με τη ρητή συγκατάθεση του/της δικαιούχου του δώρου και οποιωνδήποτε προσώπων τυχόν εκπροσωπεί (στον βαθμό που είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων).
  • • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει το όνομα του/της νικητή/ήτριας μαζί με οποιοδήποτε υλικό που θα δημοσιεύσει ο/η νικητής/ήτρια στα πλαίσια του Διαγωνισμού, στους λογαριασμούς της σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της.
 6. 13. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
  • • Η Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη της κρίση να αναβάλει ή ακυρώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της Κλήρωσης και της αλλαγής του δώρου), χωρίς προειδοποίηση.
 7. 14. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού
  • • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.
 8. 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • • Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες όρους ή τον Διαγωνισμό, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο 77770710 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamall.com.

 

CONTACT DETAILS

OPENING HOURS

MON – SAT    10:00 – 20:00
SUNDAY         11:00 – 19:30

MON – SUN    12:00 – 22:00 
                         

MON – FRI    16:30 – 00:00
SAT – SUN    11:30 – 00:00

MON – SAT    08:30 – 20:00
SUNDAY         09:00 – 20:00

MON – SUN    08:30 – 22:00 
                       

MON – FRI    10:00 – 22:00
SAT – SUN    10:00 – 23:00

The Mall will be closed: 25 December, 1 January, Easter Sunday and 15 August.      

Shops will be closed: 26 December, 2 January, 6 January, Green Monday, 1 April, Easter Monday and 1 May.

Opening Hours for shops may vary. Please check the store directory for details.