Search
Close this search box.

All eyes on me – Τ&Cs

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό “All eyes on me” 2023

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία Nicosia Mall Management (NMM) Limited με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 2 Madrid Street, Nicosia 2306 (η “Εταιρεία”) Company διοργανώνει διαγωνισμό με όνομα «All Eyes on Me» (ο “Διαγωνισμός”) ο οποίος θα διεξαχθεί στο Nicosia Mall, από τις 14/10/2023 – 2/11/2023

Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων («Όροι και Προϋποθέσεις») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών/τριών.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
 • παραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
 • Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Instagram ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
 • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό όσοι/ες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) οι υπάλληλοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (γ) οι εργαζόμενοι/ες της διαφημιστικής εταιρείας DE.LE.MA Communication Ltd (δ) οι εργαζόμενοι του Ομίλου Voici LA Mode ltd.
 • Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες υποβάλει συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τον/την αποκλείσει. Εάν η ιδιότητα του προσώπου αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να απαιτήσει επιστροφή του δώρου.
 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται απο το Nicosia Mall με τον πιο κάτω τρόπο:

 • Φωτογραφίση απο επαγγελματία φωτογράφο μπροστά στο σκηνικό – εξώφυλλο του MUST.com.cy που βρίσκεται στο ισόγειο του Nicosia Mall
 • Να ανεβάσει την φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σαν post ή σαν story κάνοντας tag τους λογαριασμούς Nicosia Mall & Must.com.cy & Undiz
 1. 5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών/τριών
 • Στο τέλος του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση με όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες που ακολούθησαν τα πιο πάνω βήματα, όπου θα αναδειχθεί η νικήτρια
 • Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο οι συμμετοχές που υποβάλλονται σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα/ουσα που παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ανέντιμη ή απαράδεχτη συμπεριφορά.
 1. Το δώρο είναι:
 • Ταξίδι για ένα άτομο στο Παρίσι για exclusive φωτογράφιση από το brand UNDIZ για την Χειμερινή collection

Το πακέτο περιλαμβάνει:

 • Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Παρίσι – Λάρνακα
 • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 • Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και μια προσωπική τσάντα
 • Διαμονή για τρια (3) βράδια σε ξενοδοχείο με πρόγευμα
 • Ασφάλεια ταξιδίου
 • Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και πίσω
 • Φωτογράφιση στις εγκαταστάσεις της UNDIZ για την χειμερινή collection
 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού
 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 05/10/2023, ώρα 10:00 μέχρι και τις 02/11/2023, ώρα 23:00. Οποιαδήποτε υποβολή συμμετοχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού είναι άκυρη.
 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση
 • Η νικήτρια θα ειδοποιηθεί εντός [3] ημερολογιακών ημερών μετά την κλήρωση με μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δώσει στην Εταιρεία κατά την υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 • Με την ειδοποίηση αυτή, θα δοθούν επίσης περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το δώρο καθώς και για τη διαδικασία που αφορά το ταξίδι και τη φωτογράφιση.
 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον/τη νικητή/ήτρια εντός του χρονικού διαστήματος [3] τριών ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης της για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που η νικήτρια καθυστερήσει ή δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο της εντός της πιο πάνω προθεσμίας, αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμά της επί του δώρου και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής άλλης τυχερής νικήτριας, μέσα από τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί με την 1η επιλαχούσα, η οποία πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε [3[ τρείς ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να παραδοθεί το δώρο σε μια νικήτρια.
 • Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα, και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.
 1. Ευθύνη
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος που βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου της.
 1. Δημοσιότητα
 • Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.nicosiamall.com.
 1. Προσωπικά Δεδομένα
 • Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που συλλέγονται για την υποβολή της συμμετοχής στον διαγωνισμό στο Nicosia Mall κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχουσών σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο www.nicosiamall.com/privacy-policy.
 • Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση του δώρου να ζητήσει από οποιοδήποτε δικαιούχο δώρου οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου ή για τη διαδικασία του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία, θα παραχωρηθούν με τη ρητή συγκατάθεση της δικαιούχου του δώρου.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει το όνομα της νικήτριας μαζί με οποιοδήποτε υλικό που θα δημοσιεύσει η νικήτρια στα πλαίσια του Διαγωνισμού, στους λογαριασμούς της σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της.
 1. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
 • Η Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη της κρίση να αναβάλει ή ακυρώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της Κλήρωσης και της αλλαγής του δώρου), χωρίς προειδοποίηση.
 1. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο
 • Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες όρους ή τον Διαγωνισμό, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο 77770710 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamall.com.

CONTACT DETAILS

OPENING HOURS

MON – SAT    10:00 – 20:00
SUNDAY         11:00 – 19:30

MON – SUN    12:00 – 22:00 
                         

MON – FRI    16:30 – 00:00
SAT – SUN    11:30 – 00:00

MON – SAT    08:30 – 20:00
SUNDAY         09:00 – 20:00

MON – SUN    08:30 – 22:00 
                       

MON – FRI    10:00 – 22:00
SAT – SUN    10:00 – 23:00

The Mall will be closed: 25 December, 1 January, Easter Sunday and 15 August.      

Shops will be closed: 26 December, 2 January, 6 January, Green Monday, 1 April, Easter Monday and 1 May.

Opening Hours for shops may vary. Please check the store directory for details.