Search
Close this search box.
Careers

 Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Σύμβουλους Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης πλήρους ή μερικής απασχόλησης που θα παρέχουν συμβουλές και βοήθεια σε πελάτες, έτσι ώστε να ενισχύεται η πιθανότητα πωλήσεων και η εξαιρετική εξυπηρέτηση στα κατάστημα της Shoebox στο Nicosia Mall στην Λακαταμιά, Λευκωσία.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Υποδοχή, εξυπηρέτηση και καθοδήγηση των πελατών για τη σωστή επιλογή των προϊόντων με βάση τις ανάγκες τους.
 • Δημιουργία εικόνας επαγγελματισμού, αποτελεσματικότητας και ευγένειας σε όλες τις επαφές με τους πελάτες και συναδέλφους.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου επαφών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και γενικότερα την επίτευξη των στόχων του καταστήματος.
 • Γνώση των προϊόντων και των πλεονεκτημάτων τους μέσα από συνεχή ενημέρωση.
 • Προώθηση καινούργιου εμπορεύματος και χρήση τρόπων προώθησης του παλιού εμπορεύματος.
 • Παρακολούθηση εμπορεύματος και ενημέρωση του υπεύθυνου για ανάγκη συμπλήρωσης εμπορευμάτων προς την κεντρική αποθήκη.
 • Εισηγήσεις προς τον Υπεύθυνο για εμπορεύματα που δεν κινούνται έτσι ώστε να ενημερώνεται άμεσα και η Διεύθυνση.
 • Υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης ενεργειών προώθησης των προϊόντων.
 • Ετοιμασία/διατήρηση/καθαριότητα των βιτρίνων και χώρων του καταστήματος.
 • Συνεργασία και ομαδική εργασία με όλους τους συναδέλφους για επίτευξη των στόχων του καταστήματος.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με τη εξυπηρέτηση των πελατών και την προώθηση των εργασιών του καταστήματος.

 

Προσόντα και Ικανότητες

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Υπομονετικός/ή, άνετος/η και ευέλικτος/η κατά τη διαχείριση απαιτήσεων πελατών ή παραπόνων.
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και διεκπεραίωσης εργασιών.
 • Ομαδικότητα, συνεργασία και υπευθυνότητα.
 • Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών ή τον τομέα πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Αναφέρεται

Στον Διευθυντή του Καταστήματος

 

Προσφέρουμε

Πακέτο απολαβών ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης και εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

 

Ίσες Ευκαιρίες Εργοδότησης

Η Christou Bros Trading Limited (Shoebox) εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση και δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό των υποψηφίων.  Οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται αποκλειστικά με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις της κενής θέσης, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων, της προηγούμενης εμπειρίας και των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε την ανακοίνωση από την κυκλοφορία σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, όταν έχει ληφθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων.

 

Θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψήφιους των οποίων η προηγούμενη εμπειρία και προσόντα θα ανταποκρίνονται όσο το δυνατό περισσότερο στις απαιτήσεις της θέσης.

 

Ωράρια Εργασίας του Nicosia Mall

Σε βάρδιες πλήρους ή μερικής απασχόλησης εβδομαδιαίως εντός των πιο κάτω περιόδων:

Δευτέρα – Σάββατο                                                   10:00 – 20:00

Κυριακή                                                                     11:00 – 19:30

 

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο careers@shoebox.com.cy ή να συμπληρώσουν αίτηση στο https://shoebox.com.cy/job-vacancies/.

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε Βοηθό Διευθυντή/ρια Καταστήματος για να οργανώνει και να διαχειρίζεται το κατάστημα της Εταιρείας στο Nicosia Mall στην Λακαταμιά. Ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός, στο να εξασφαλίζει ότι η ομάδα πωλήσεων και εξυπηρέτησης του καταστήματος πετυχαίνει τους στόχους της αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης των πελατών.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Σχεδιάζει και προχωρά στην εφαρμογή των στρατηγικών για την προσέλκυση, εξυπηρέτηση των πελατών και πωλήσεις.
 • Συντονίζει τις καθημερινές λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. διαδικασίες πωλήσεων, παραγγελίες και πληρωμές).
 • Παρακολουθεί την πρόοδο των εβδομαδιαίων, μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στόχων
 • Παρακολουθεί και διατηρεί το απόθεμα του καταστήματος.
 • Αξιολογεί την απόδοση των εργαζομένων και προσδιορίζει τις ανάγκες προσλήψεων και κατάρτισης.
 • Επιτηρεί και ενθαρρύνει την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό με καθοδήγηση και υποστήριξη των νέων και υφιστάμενων εργαζομένων. Συνεργασία και ομαδική εργασία με όλη την ομάδα.
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται τα ξεπουλήματα.
 • Παρακολουθεί τα λειτουργικά κόστη, τους προϋπολογισμούς και τους πόρους.
 • Ενημερώνεται από τα κεντρικά για αλλαγές σε τιμές και προσαρμόζει τις αλλαγές στο κατάστημα.
 • Έχει συνεχή επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία και άλλα καταστήματα παγκύπρια για σωστή συνεργασία σε θέματα κρατήσεων και αλλαγής προϊόντων.
 • Συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις με Στελέχη της Διεύθυνσης της Εταιρείας για θέματα που απασχολούν το κατάστημα.
 • Είναι γνώστης των τάσεων της μόδας και ενημερώνει τη Ανώτερη Διεύθυνση γι’ αυτό το θέμα.
 • Προτείνει προγράμματα και τεχνικές εκπαίδευσης πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και αξιολογεί τις ανάγκες τους.
 • Εξυπηρετεί πελάτες και διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί τους.
 • Έχει συνεχή γνώση του ανταγωνισμού.
 • Αναλύει τη συμπεριφορά των πελατών και προσαρμόζει την τοποθέτηση προϊόντων.
 • Χειρίζεται τα παράπονα των πελατών.
 • Βεβαιώνεται ότι το κατάστημα είναι λειτουργικό και ευπαρουσίαστο.
 • Διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και ακολουθούν τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας.
 • Λειτουργεί ως εκπρόσωπος του καταστήματός και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

 

 

Προσόντα και Ικανότητες

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Βοηθός/ή Υπεύθυνου ή Διευθυντής/ρια καταστήματος λιανικής ή σε παρεμφερή θέση.
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Τομέα της Μόδας και Fashion Design ή άλλο παρεμφερή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ενθαρρύνονται να αποστείλουν αίτηση άτομα που έχουν αποφοιτήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Σε τέτοια περίπτωση θα υπάρξει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης στα συγκεκριμένα καθήκοντα πριν αναληφθούν.
 • Πλήρης εξοικείωση με οικονομικές αρχές, θέματα και αρχές εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων.
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες/δυνατότητες.
 • Δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων.
 • Ευελιξία εργασίας σε διάφορες βάρδιες.
 • Υπομονετικός/η, άνετος/η και ευέλικτος/η κατά τη διαχείριση απαιτήσεων πελατών ή παραπόνων.
 • Ομαδικότητα, συνεργασία και υπευθυνότητα.
 • Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
 • Γνώση βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Προσφέρουμε

Πακέτο απολαβών ανάλογα με τα προσόντα και/ή την εμπειρία, συνεχή ανάπτυξη, ευκαιρίες ανέλιξης και εξαίρετο περιβάλλον εργασίας.

 

Ίσες Ευκαιρίες Εργοδότησης

Η Christou Bros Trading Limited (Shoebox) εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση και δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό των υποψηφίων.  Οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται αποκλειστικά με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις της κενής θέσης, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων, της προηγούμενης εμπειρίας και των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε την ανακοίνωση από την κυκλοφορία σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, όταν θα έχει ληφθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων.

 

Θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψήφιους των οποίων η προηγούμενη εμπειρία και/ή προσόντα θα ανταποκρίνονται όσο το δυνατό περισσότερο στις απαιτήσεις της θέσης.

 

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο careers@shoebox.com.cy ή να συμπληρώσουν αίτηση στο https://shoebox.com.cy/job-vacancies/.

The North Face is looking for enthusiastic individuals to join their team!

At TNF we dare to lead the world forward through exploration. Are you ready to join us?

 

Requirements:

 • High School Diploma
 • Excellent communication skills
 • Very good knowledge of Greek & English language
 • Team-player
 • A committed, genuine and responsible individual
 • Knowledge & willingness to learn
 • Proficient computer skills

 

Full time and Part time vacancies are available.

 

If you are interested to joining the team, send your CV to hr@worldmonger.com.cy

Τα καταστήματα DEDE house of brands ζητούν να προσλάβουν Πωλήτριες/Πωλητές για το Κατάστημα στο Nicosia Mall για μερική ή πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

 • Ορθή εξυπηρέτηση πελατών, έλεγχος αποθεμάτων και αναπλήρωσή τους
 • Γνώση των στόχων πωλήσεων του Καταστήματος
 • Διατήρηση καλής και καθαρής εμφάνισης του Καταστήματος

Προσόντα:

 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ενδιαφέρον για την μόδα
 • Ευελιξία για εργασία στα ωράρια του Καταστήματος
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στο dedeofficialcy@outlook.com ή επικοινωνήστε στο τηλ 99375822.

Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ με ηγετική θέση στην εισαγωγή, διανομή και πώληση καταναλωτικών, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, όπως επίσης και με δυναμική παρουσία στον τομέα της λιανικής πώλησης με τα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, Yves Rocher και Butterfly Beauty Store, ζητά να προσλάβει Συμβούλους Ομορφιάς για τα καταστήματα Yves Rocher, Nicosia Mall.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση που θα υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών μας μέσω των άρτια καταρτισμένων συμβούλων ομορφιάς μας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, δημιουργώντας τους μια ευχάριστη και αξέχαστή εμπειρία ομορφιάς.

Ο ρόλος απευθύνεται σε άτομα με πάθος και αγάπη για την ομορφιά, που επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο των πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων και να κάνουν το πάθος τους καριέρα!

Προσόντα Συμβούλου Ομορφιάς:

 • Πάθος για την ομορφιά και υψηλά αποτελέσματα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα 
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Προσανατολισμός προς την εξυπηρέτηση πελάτη
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Σπουδές στο τομέα της αισθητικής και στο μακιγιάζ θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα
 • Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 Πακέτο Απολαβών:

 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη από τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές μας
 • Ευκαιρίες ανέλιξής σε μια από της πιο ανερχόμενες εταιρίες του κλάδου
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλεια ζωής
 • Έκπτωση στα προϊόντα του Ομίλου
 • Μηνιαίο bonus βάσει επίτευξης στόχου κ.α

Ωράριο Εργασίας 

Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες.

Αίτηση θέση εργασίας: http://r-ea.ch/Cy0I

 

H Cosmos Sport, μέλος της JD Sports Fashion Plc, ιδρύθηκε το 1982 στο Ηράκλειο της Κρήτης και σήμερα αριθμεί 80 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 6 εμπορικές επωνυμίες (JD Sports, Cosmos Sport, Sneaker10, Sports Factory, Slamdunk, Rundome) και 9 πρωτοπόρα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η ομάδα μας αποτελείται από 1300+ ταλαντούχους νέους Ανθρώπους, που αγαπούν τον αθλητισμό, τη μόδα και έχουν πάθος να καινοτομούν! Όραμά μας είναι να μας αναγνωρίζουν ως την καλύτερη εμπειρία αγορών sports & athleisure σε κάθε σημείο επαφής μας με τον πελάτη. Η εταιρεία αναδείχτηκε για δύο συναπτά έτη ως “Growth Driver” της ελληνικής οικονομίας, ενώ το online κατάστημα www.cosmossport.gr έχει βραβευθεί για 7 συνεχή έτη σαν το καλύτερο e-shop αθλητικών στη χώρα στα e-volution awards. Στην Cosmos Sport μπορεί κανείς να βρει 80+ popular brands (NIKE, adidas, Puma, Under Armour, Vans etc.) καθώς και μοναδικές υπηρεσίες (sneaker customization/Sneaker ID etc.).

The Role

Αναζητούμε Salesperson για το κατάστημα Sneaker10! Αν είσαι ομαδικός παίκτης & λατρεύεις τον αθλητισμό και το athleisure στυλ, τότε θέλουμε να σε γνωρίσουμε!

What You Will Do

 • Παροχή άψογης εξυπηρέτησης πελατών & ενίσχυση του «customer journey»
 • Συμμετοχή στην παραλαβή & προετοιμασία προϊόντων στο χώρο πώλησης
 • Αναπλήρωση & τακτοποίηση προϊόντων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και συμμετοχή σε συχνά meetings

Requirements

 • Πάθος για τα sneakers & τη μόδα!
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέση πώλησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Benefits

Why You’ll Love It Here

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 • Συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα & ευκαιρίες εξέλιξης σε Ελλάδα & Κύπρο
 • Προγράμματα Health & Wellness για να μένεις πάντα active
 • Μία ημέρα γονική άδεια, ως μέρος του προγράμματος “parents’ day off”
 • Ειδικές εκπτώσεις Cosmos Family σε όλα μας τα Brands (Cosmos Sport, Sneaker10, Slamdunk, Sportsfactory, Rundome)
 • Extras, Εκπτώσεις και Προνόμια- Γιατί το να είσαι πολύτιμο μέλος της Cosmos Family σημαίνει πολλά για εμάς! Ανακάλυψε μια μεγάλη ποικιλία από 100+ extra benefits! 

https://apply.workable.com/j/A6AE77B2CF

Job Application Form

Click or drag a file to this area to upload.

By submitting this form, you accept that your data will be securely stored and processed within our tools. Your data will be used with caution, aiming to give us a better understanding of your wants and needs as well as helping us to reach you with relevant information.

CONTACT DETAILS

OPENING HOURS

MON – SAT    10:00 – 20:00
SUNDAY         11:00 – 19:30

MON – SUN    12:00 – 22:00 
                         

MON – FRI    16:30 – 00:00
SAT – SUN    11:30 – 00:00

MON – SAT    08:30 – 20:00
SUNDAY         09:00 – 20:00

MON – SUN    08:30 – 22:00 
                       

MON – FRI    10:00 – 22:00
SAT – SUN    10:00 – 23:00

The Mall will be closed: 25 December, 1 January, Easter Sunday and 15 August.      

Shops will be closed: 26 December, 2 January, 6 January, Green Monday, 1 April, Easter Monday and 1 May.

Opening Hours for shops may vary. Please check the store directory for details.